'

Home

ASTRIAN CAMACH

Pedigree

Date of Birth:
July 26, 1984

Breeder:
MR. A. ANDERSON

Owner:

One of a Litter of 11:
ASTRIAN CAILIDHEACHD
ASTRIAN CAMH
ASTRIAN CAMACH
ASTRIAN CAMA
ASTRIAN CALLAIDH
ASTRIAN CALLANACH
ASTRIAN CAIMFEAR
ASTRIAN CAILIN
ASTRIAN CAIDREACH
ASTRIAN CALDACH
ASTRIAN CANNACH


New Search
No picture available yet.
Images/06655.jpg

Offspring
Total Offspring: 11

Sire: GALLOWOOD ATHOS OF LUCKHURST

Date of Birth: June 30, 1987
AILLEAGAN NEAMHAIN
PRIONNSA ACARACH
GIOMANACH ALLAIL
FIUTHAIDH AIGNEACH
ATHACH ALAINN
ARROCHOGAIDH BEAG
ARRACHD BRIONNACH

Sire: FEAR CINN MARCUS

Date of Birth: June 20, 1990
BALACH BAN
BARDACHO BEO
BEANNACHD BHEAG
BRATHAIR BLATH
Show History (Challenge Certificates awarded)