'

Home

HEDENHAM ALEXANDRA

Pedigree

Date of Birth:
July 13, 1986

Breeder:
MR. & MRS. SPROAT

Owner:
MR. & MRS. SPROAT

One of a Litter of 8:
HEDENHAM ALEXANDRA
HEDENHAM LINEAR
HEDENHAM ISOBEL
HEDENHAM LEONORA
HEDENHAM MUNGO
HEDENHAM ROLLO
HEDENHAM WELLINGTON
HEDENHAM HOLLY


New Search
No picture available yet.
Images/01828.jpg

Offspring
Total Offspring: 12

Dam: INTERSHARE ISLAY

Date of Birth: May 17, 1990
AIRGEAD MAC ARRACHOGAIDH
RUITH BEAG EILIO
RIONACH MAC-RATHA
LOINNEIL GIONHANACH
ISEABAL CREUBHAG
GRAS AON GHRADH
GAOTH LEANABH
BEAG FEODAR MAC
AOIBHNEAS DHA FIADHACHO
AMMAC CRIOHEAN
ALASTAIR CRIOHE HAN GLEANN
SEACHDAMH MAC
Show History (Challenge Certificates awarded)